• n

  キー
  người giữ chìa khoá: キー・ホルダー
  chìa khóa mở đĩa mềm: キー・ツー・フロッピー・ディスク
  hệ thống chìa khóa để mở băng: キー・ツー・テープ・システム
  かぎ - [鍵]
  chìa khóa thứ 2: 2番目の鍵
  chìa khóa để vặn vít: ねじ巻き用の鍵
  chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ: その任務の成功の鍵

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X