• v

  ちゅうしゃする - [注射する]
  さす - [射す]
  さす - [刺す]

  Kỹ thuật

  シリンジ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X