• n

  まつりごと - [政]
  Tiền thuế do chính quyền ủy ban đánh thuế: 郡の税金は郡政委員会によって課税される
  Nancy phải học cách nói chuyện tốt hơn nếu cô ta muốn làm việc về lĩnh vực chính trị: もし政界で働きたいのなら、ナンシーはもっと上手な話し方を身に付けなければ。
  せいけん - [政権]
  chính quyền Clinton: クリントン政権

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X