• n

  チャプター
  そうわ - [挿話]
  しょう - [章]
  cuốn tiểu thuyết này chia làm 10 chương: この小説は10章に分れる。
  エピソード
  chương thú vị trong lịch sử: 歴史上の面白いエピソード

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X