• n, exp

  アプリケーションプログラム
  Những chương trình ứng dụng chạy trên những hệ máy vi tính khác nhau: 異種のコンピュータで動作するアプリケーション・プログラム
  chương trình ứng dụng được thiết kế để chạy trong môi trường Windows: ウィンドウ環境で動作するように設計されたアプリケーション・プログラム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X