• exp

  がっか - [学科]
  カリキュラム
  Tiếng nước ngoài được kèm vào trong chương trình giảng dạy: 教科課程[カリキュラム]に外国語が組み込まれている
  Chương trình giảng dạy ở trường học được cải cách: 改善された学校カリキュラム
  Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì bạn muốn biết về chương trình giảng dạy: カリキュラムについての質問を何でもどうぞ
  Có phải môn học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X