• n, exp

  ぎじにってい - [議事日程]
  tiếp tục tiến hành theo chương trình nghị sự: 議事日程に沿って進む
  theo như chương trình nghị sự: 議事日程どおりに
  được bao gồm trong chương trình nghị sự: 議事日程に含まれる
  một tiêu điểm trong chương trình nghị sự: 議事日程の第一項目
  gửi cho ai chương trình nghị sự: ~の議事日程を(人)に送る
  かいぎにってい - [会議日程] - [HỘI NGHỊ NHẬT TRÌNH]
  Xác nhận chương trình nghị sự tiếp theo: 次の会議日程を確認する
  Chấp nhận chương trình nghị sự: 会議日程を承諾する
  Thay đổi chương trình nghị sự với ~: ~との会議日程を変更する
  hoãn chương trình nghị sự: 会議日程の延期
  かいぎじこう - [会議事項] - [HỘI NGHỊ SỰ HẠNG]
  xây dựng sẵn chương trình nghị sự: あらかじめ会議事項を設定する
  Chương trình nghị sự đã được ấn định: 決められた会議事項
  có nhiều nội dung thảo luận trong chương trình nghị sự: たくさんの会議事項
  Chương trình nghị sự chi tiết: 詳細な会議事項
  アジェンダ
  chương trình nghị sự Nhật Bản - Hàn Quốc lần thứ 21: 日韓経済アジェンダ21
  thực thi chương trình nghị sự chiến lược: 戦略アジェンダを実施する
  chương trình nghị sự tổng quát: 包括的なアジェンダ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X