• exp

  でんきでうごく - [電気で動く] - [ĐIỆN KHÍ ĐỘNG]
  Chạy bằng điện dự trữ trong pin.: バッテリーに蓄えられた電気で動く
  Dụng cụ chạy bằng điện: 電気で動く道具

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X