• v

  かける - [駆ける]
  chạy nhanh trên đồng cỏ: 野原を駆ける
  しっそう - [疾走]

  Kỹ thuật

  ガロッピング
  ギャロッピング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X