• v

    はしりまわる - [走り回る]
    Cưỡi ngựa chạy quanh phía ngoài đàn bò để lùa bò lạc.: 迷い牛を集めるために牛の群れの外側を馬で走り回る

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X