• exp

    かけまわる - [駆け回る] - [KHU HỒI]
    chạy quanh phòng: 部屋を駆け回る

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X