• v

  もれる - [漏れる]
  nước chảy ri rỉ từ chiếc vòi: 〔水などが〕蛇口から少しずつ漏れる
  もる - [漏る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X