• exp

  いいかげんにする - [いい加減にする]
  うちあげる - [打ち上げる]
  おわる - [終わる]
  かいじょ - [解除]
  đơn phương chấm dứt hợp đồng: 契約を一方的に解除する
  かいしょう - [解消]
  chấm dứt quan hệ với doanh nghiệp đối tác: 相手企業との関係解消
  kết thúc hợp đồng, chấmt dứt quan hệ, hủy hôn ước, chấm dứt giao dịch, chấm dứt quan hệ với ai: 解消する〔契約・関係・婚約・取引・人間関係などを〕
  きる - [切る]
  Hắn ta đã chấm dứt mọi mối quan hệ với công ty thương mại đó.: 彼はその商社とすっかり手を切った.
  きわまる - [極まる]
  chúng tôi sẽ chấm dứt việc liên lạc với công ty của ông: われわれは御社との契約を極まるつもりです
  chấm dứt mối quan hệ với ai: (人)との関係を極まる
  chấm dứt xung đột giữa bên A và bên B: AB間の紛争(対立{たいりつ)を極まる
  けいやくをちゅうだんする - [契約を中断する]
  しめきり - [〆切]
  しめきり - [〆切り]
  しめきる - [締め切る]
  しゅうけつする - [終結する]
  しゅうし - [終止する]
  しゅうりょう - [終了する]
  たつ - [断つ]
  ちゅうしする - [中止する]
  ちゅうだんする - [中断する]
  chấm dứt cuộc hội nghị trong ~ năm: 会議を_年間中断する

  Kỹ thuật

  スケルチ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X