• v

  ひきうけ - [引受]
  しょうだく - [承諾]
  じゅだく - [受諾]
  じっこう - [実行]
  げんしゅ - [厳守する]
  chúng tôi hiện nay đang tiến hành một đợt tuyên truyền mới, nhưng tôi buộc phải chấp hành quy tắc bảo mật (giữ bí mật): われわれは現在、新たに宣伝活動中ですが、この秘密は厳守するよう誓います
  người chấp hành: 厳守する人
  うけとめる - [受け止める]
  げんしゅ - [厳守]
  chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm: ヘルメット着用厳守
  tuân thủ nghiêm ngặt (chấp hành) quy chế: 規則の厳守
  tuân thủ nghiêm ngặt (chấp hành) các điều khoản của hợp đồng: 契約条項の厳守

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X