• Kinh tế

    けっさい - [決済]
    Explanation: 約定に基づき、証券と資金の受渡しをすること。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X