• n

    フロン
    Chất CFC được sử dụng cho tủ lạnh, bình phun hay rửa con IC.: フロンは冷蔵庫やスプレー、半導体の洗浄に使われている。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X