• n, exp

  アモルファスはんどうたい - [アモルファス半導体]
  Mạch sử dụng chất bán dẫn vô định hình: アモルファス半導体を用いた回路
  Công ty điện kia trước đây tự sản xuất chất bán dẫn vô định hình nhưng bây giờ thì mua từ công ty khác: その家電メーカーはかつてはアモルファス半導体を自社で製造していたが、今は他社から購入している
  Nếu có mua chất bán dẫn vô định hình thì đừng có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X