• n

  コカイン
  Chất côcain mạnh: 強力なコカイン
  Chất côcain bột tán nhỏ: 粉末コカイン
  Thu giữ chất cocain: コカインに対する手入れ
  Mua bán chất cocain: コカインの売買をする
  Hiệu quả kích thích hoạt động tinh thần của chất côcain: コカインの精神運動刺激効果
  Sự mua bán chất côcain tầm cỡ quốc tế.: 国際的なコカインの取引

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X