• Kỹ thuật

  はんだ - [半田]
  Category: 溶接
  ろう
  Explanation: 450度以上の融点を持つろう付用溶加剤。

  Tin học

  ハンダ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X