• n

  きばくざい - [起爆剤]
  Rót tiền vào những dự án công cộng của địa phương đóng vai trò là chất kích thích (chất kích nổ) giúp phát triển nền kinh tế: 経済の起爆剤として地元の公共事業に金を注ぎ込む
  Trở thành chất kích thích cho quá trình thông tin hóa của toàn bộ nền kinh tế xã hội: 経済社会全体の情報化の起爆剤となる
  かくせいざい - [覚醒剤]
  bạo lực trong gia đình có nguyên nhân bởi chất kích thích: 覚醒剤による家庭内暴力
  chịu ảnh hưởng của chất kích thích: 覚醒剤の影響を受けている
  sự lạm dụng chất kích thích: 覚醒剤の乱用
  vận chuyển chất kích thích bị luật pháp cấm: 法律で禁じられている覚醒剤を運ぶ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X