• n

  ばくはつぶつ - [爆発物]
  さくやく - [炸薬] - [TẠC DƯỢC]
  きばくざい - [起爆剤] - [KHỞI BỘC TỄ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X