• adj

  ナイーブ
  じゅんぼく - [純朴]
  しつぼく - [質朴]
  người thanh niên chất phác: 質朴な青年
  あどけない
  かんそ - [簡素]
  sự chất phác cao đẹp: 気品のある簡素
  sự chất phác của khổ hạnh: スパルタ式の簡素さ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X