• adj

  のろま - [鈍間]
  để anh ấy làm cái gì cũng chậm chạp: 彼に何をさせてものろまだ
  のろい - [鈍い]
  Phản ứng của bạn rất chậm chạp: 君は反射神経が鈍い。
  doanh nghiệp to lớn nhưng quan liêu, chậm chạp: 動きが鈍い官僚的な巨大複合企業
  にぶい - [鈍い]
  だるい - [怠い]
  たいまん - [怠慢]
  スロー
  かんまん - [緩慢]
  sự thay đổi nhiệt độ chậm chạp: 緩慢な温度の変化
  tốc độ phát triển kinh tế chậm chạp (trì trệ): 緩慢な成長速度
  かんまん - [緩慢]
  tiến hành một cách chậm chạp: 緩慢に進行する
  động tác chậm chạp (lờ đờ): 動作が緩慢である
  ぜんじ - [漸次]
  だらける
  のそのそ
  のぞのぞ
  のろのろ
  chuyển động chậm chạp: ~動く

  Kỹ thuật

  スラギッシュ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X