• n

  せまい - [狭い]
  きゅうくつ - [窮屈]
  Bên trong máy bay rất hẹp: 飛行機の中は窮屈だ
  phát hiện ra người nào đó bên trong công-ten-nơ chật hẹp của con tàu: 船の窮屈なコンテナーの中で(人)を発見する
  Nó trông có vẻ hơi chật đối với tôi. : 僕にはちょっと窮屈に見えるな
  せまくるしい - [狭苦しい]
  căn phòng chật hẹp: ~ 部屋
  ねこのひたい - [猫の額] - [MIÊU NGẠCH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X