• exp

  すてる - [捨てる]
  (Đất nước) chẳng đoái hoài đến những chính sách đối địch đối với ~: に対する敵対政策を捨てる〔国など〕
  chẳng đoái hoài đến những sở thích có tính tập quán đến ~: ~への習慣的な選り好みを捨てる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X