• v

  ぐうすうときすう - [偶数と奇数]
  ちょうはん - [丁半] - [ĐINH BÁN]

  Tin học

  きぐうせい - [奇遇性]
  パリティ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X