• exp

  ぜんと - [前途]
  Một tương lai sáng đang mở ra trước mắt anh ấy.: 彼には洋々たる前途が開けている.
  Khi tiến hành làm việc này thì phải giác ngộ thấy những khó khăn của con đường phía trước.: ことを行うには前途の困難を覚悟しなければならない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X