• n, exp

  いっぷたさいせい - [一夫多妻制]
  Hợp pháp hóa chế độ đa thê: 一夫多妻制を合法化する
  Bãi bỏ chế độ đa thê: 一夫多妻制を廃止する
  Người tán thành chế độ đa thê : 一夫多妻制度賛成者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X