• n

  アパルトヘイト
  chế độ A-pac-thai mang tính chất toàn cầu: グローバルなアパルトヘイト
  đánh dấu chấm hết cho chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai: アパルトヘイトに終止符を打つ
  sự phản kháng (phản đối) chống lại chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai: アパルトヘイトに対する抗議
  nhà hoạt động chống lại chế độ phâ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X