• exp

  どれいせいど - [奴隷制度]
  Chế độ nô lệ - tập quán phi nhân đạo vẫn còn tàn dư trên đất nước này: この国では奴隷制度という非人道的な慣習がまだ続いている
  Chế độ nô lệ đã bị loại bỏ hơn 1 thế kỉ trước ở Ấn Độ: インドでは奴隷制度が廃止されてから100年以上になる。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X