• n, exp

  かいいんせい - [会員制] - [HỘI VIÊN CHẾ]
  Đó là tổ chức có chế độ thành viên ở Mỹ: それは、アメリカにある会員制の組織だ
  Bạn có thể giải thích ngắn gọn về chế độ hội viên (thành viên) đó được không?: その会員制はどういったものなのか簡単に説明していただけませんか

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X