• exp

  ねんこうせいど - [年功制度] - [NIÊN CÔNG CHẾ ĐỘ]
  ねんこうじょれつせいど - [年功序列制度] - [NIÊN CÔNG TỰ LIỆT CHẾ ĐỘ]
  Phá bỏ chế độ tuyển dụng thâm niên: 年功序列制度の崩壊

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X