• n, exp

  つうかせいど - [通貨制度]
  へいせい - [幣制]
  Hệ thống tiền tệ thập phân: 10進法貨幣制度

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X