• v

  せいさくする - [製作する]
  せいさくする - [制作する]
  せいさく - [製作]
  さくせい - [作製する]
  さいく - [細工する]
  Anh ta đã chế tác lại sổ sách kế toán để che giấu những khoản tiêu dùng của cá nhân.: 彼は自分の使い込みを隠すために帳簿を細工した。
  Anh ấy chế lại chiếc ván trượt để trượt tốt hơn.: 彼は自分のスキーがよく滑るように細工した。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X