• exp

  がし - [餓死]
  がし - [餓死する]
  những năm gần đây có rất nhiều người bị chết đói: ここ数年の間にたくさんの人々が餓死している
  きが - [飢餓]
  cứu ai khỏi bị chết đói: (人)を飢餓から救う
  giải phóng nhân loại thoát khỏi nạn chết đói (nạn đói): 人類を飢餓から解放する
  chốn chạy khỏi nạn đói: 飢餓から逃れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X