• n

  フリーズ
  Nếu làm như thế mà nó vẫn còn treo máy (chết máy) thì tôi sẽ vứt cái máy tính này qua cửa sổ.: もしそうやってもフリーズしたら、このPCを窓から投げ捨ててやる!
  Cứ cài đặt phần mềm này thì cái máy tính của tôi lại bị chết máy: このソフトをインストールしてから、私のコンピュータは頻繁にフリーズする。
  アボート
  Hạn chế treo máy: アボート制御

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X