• exp

    うちじに - [討ち死にする]
    Đã có nhiều người chết trong trận chiến đó.: その戦いで多くの人が討ち死にした。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X