• n

  かいせい - [改正]
  chỉnh sửa (sửa đổi) một số điều khoản của Luật lao động: 労働法の一部条項を改正する
  エディット
  giám sát việc sửa chữa (chỉnh sửa): エディット・コントロール
  kiểm tra việc sửa chữa (chỉnh sửa): エディット・チェック
  file được sửa chữa (chỉnh sửa): エディット対象ファイル
  dấu hiệu sửa chữa (chỉnh sửa): エディットトレース
  しゅうせい - [修正する]

  Tin học

  しゅうせい - [修正]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X