• n

  げんせん - [厳選] - [NGHIÊM TUYỂN]
  chọn lọc cẩn thận các chức năng cần thiết cho một quốc gia: 国として必要な機能の厳選
  Chủ nghĩa chọn lọc cẩn thận (tuyển chọn): 厳選主義
  ふるいおとす - [ふるい落とす]

  Tin học

  しゅしゃせんたく - [取捨選択]
  ちゅうしゅつ - [抽出]
  ピック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X