• n

  やみ - [闇]
  くらやみ - [暗闇]
  tôi thấy người đàn ông xuất hiện từ bóng tối (chỗ tối): 暗闇から男が現れるのが見えた
  khi tôi còn nhỏ, tôi rất sợ bóng tối (chỗ tối): 私は幼いころ暗闇が怖かった
  đứa trẻ đang khóc trong bóng tối (chỗ tối): 暗闇で泣いている子ども
  くらがり - [暗がり]
  tôi sợ bóng tối (chỗ tối): 私は暗がりが怖い
  bóng tối (chỗ tối) ở tiền sảnh: 廊下の暗がりで
  không thể sử dụng trong bóng tối (ở chỗ tối): 暗がりでは使えない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X