• exp

  きゃんせるまちをする - [キャンセル待ちをする]
  đăng tên để vào danh sách đợi (đang chờ đăng ký): ~のためにキャンセル待ちに名を連ねる
  tôi muốn đăng ký vào danh sách dự phòng (muốn chờ đăng ký): キャンセル待ちをしたいのですが。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X