• n, exp

  ぎだい - [議題]
  vấn đề thảo luận được đưa ra bằng ~: ~で取り上げられた議題
  vấn đề thảo luận khác: そのほかの議題
  chủ đề thảo luận chính của hội nghị: 会議の中心議題

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X