• v

  とうじする - [統治する]
  しゅさい - [主宰する]
  しゅさい - [主催する]
  しはいする - [支配する]
  しかい - [司会する]
  Sắp đến Nagano Olympic rồi nhỉ. Tôi đang mong chờ đến lễ bế mạc. Cô Kin sẽ làm chủ trì buổi lễ có phải không?: もうすぐ長野五輪だね。おれ、閉会式楽しみなんだ。欽ちゃんが司会するんでしょ?

  Kinh tế

  しゅさいする - [主催する]
  Category: 財政

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X