• v

  しゅちょう - [主張する]
  しゅしょう - [主唱する]
  うたう - [謳う]
  chủ trương lý tưởng mới: 新たな理想主義を謳う
  しゅちょう - [主張]
  ポリシー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X