• v

  はらむ - [孕む]
  chứa đựng mối nguy hiểm tiềm tàng: 潜在的な危険性をはらむ
  しゅうようする - [収容する]
  がんゆう - [含有する]
  chứa đựng những chất dinh dưỡng cần thiết: 必要な栄養素を含有する
  chứa đựng một lượng lớn ~: 多量の~を含有する
  いだく - [抱く]
  がんゆう - [含有]
  làm giảm lượng nước chứa (đựng) trong ~: ~の水分含(有)量を減らす
  có chứa (đựng) nước amoniac: アンモニア含有の
  quặng có chứa (đựng) thành phần sắt: 鉄分を含有する鉱石

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X