• v

  ののしる - [罵る]
  chửi ầm lên: 口ぎたなく罵る
  あっこうをいう - [悪口を言う]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X