• n

  てんじ - [点字]
  Làm công việc biên dịch chữ Braille dành cho người mù: 盲人のために点字の翻訳の仕事をする
  Bán ra thị trường bản chữ Braille của...: ~の点字版を販売する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X