• n

  ててご - [父御] - [PHỤ NGỰ]
  ちちおや - [父親]
  ちち - [父]
  cha tôi đã mất: 父が亡くなった
  おとうさん - [お父さん]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X