• n

  じっぷ - [実父]
  がんそ - [元祖]
  cha đẻ của luật quốc tế: 国際法の元祖
  うみのおや - [生みの親] - [SINH THÂN]
  Cha đẻ của chế độ này.: この制度の生みの親
  Một khuôn mặt khủng khiếp mà chỉ có cha mẹ đẻ mới có thể yêu được.: 生みの親だけが愛するひどい顔

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X