• n

  インクびん - [インク瓶]
  Cho tôi xem lọ mực này một chút: このインク瓶をちょっと見てください
  Khi lượng mực trong lọ ít sẽ không thể bơm mực vào bút máy được.: インク瓶のインクの残量が少なくなって、万年筆が吸い 上げられないこともよくある
  インクつぼ - [インク壺]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X